Choď na obsah Choď na menu
 


Na I. seminári OS MCH (16.9.2010) sa uskutočnila voľba prvého výboru odbornej skupiny. OS MCH vznikla transformáciou OS Molekulová grafika a molekulové modelovanie pri SCHS z podnetu prof. Ing. Milana Remka, DrSc. podaného v roku 2009 (M. Remko, ChemZi 5/10 (2009) 262).

 Výbor OS MCH SCHS: (posledne aktualizované 23.05.2019)

prof. Ing. Milan Remko, DrSc. (dôchodca, predtým FaF UK, BA)
doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. (PRIF UK, BA) (predseda OS MCH)
RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. (UEFT SAV, BA) (podpredseda OS MCH)
doc. RNDr. Peter Kutschy, PhD. (PRIF UPJS, KE) (podpredseda OS MCH) in memoriam 2012
doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD. (FCHPT STU, BA) (tajomník OS MCH)
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (FCHPT STU, BA)
doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. (PRIF UK, BA) in memoriam 07.11.2016
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. (UMB BB)

Členovia OS MCH: (temporary list)

v prípade zmien kontaktujte: andrej.bohac@uniba.sk

 

1 Babjak Matej (FCHPT STUBA, BA)
2 Baláž Milan
3 Barát Peter (SAV, BA)
4 Bereczki Michal
5 Berkeš Dušan. (FCHPT STUBA, BA)
6 Boháč Andrej (PRIF UK, BA)
7 Budzák Šimon (UMB, BB)
8  Celec Peter (PRIF UK, BA)
9  Černušák Ivan (PRIF UK, BA)
10  Čižmárik Jozef (FaF UK, BA)
11  Čižmáriková Ružena (FaF UK, BA)
12  Devínsky Ferdinand (FaF UK, BA)
13  Dobiáš Juraj (PRIF UK, BA)
14  Ertl Peter (Novartis, Basel, CH)
15  Frecer Vladimír (FaF UK)
16  Galandová Júlia (FCHPT STUBA, BA)
17  Gašparová Renáta (UCM, TR)
18  Grajciar Lukáš
19  Gregáň Fridrich (UMB, BB)
20  Haspra Michal (PRIF UK, BA)
21  Holekšiová Jana (PRIF UK, BA)
22  Horváth Blažej (FCHPT STUBA, BA)
23  Hricovíni Miloš (SAV, BA)
24  Hricovíniová Zuzana (SAV, BA)
25  Ježko Pavol (FaF UK, BA)
26  Kedžuch Stanislav
27  Kniezová Ľubomíra
28  Koiš Pavol (PRIF UK, BA)
29  Kóňa Juraj  (CHÚ SAV, BA)
30  Kožár Tibor (SAV, KE)
31  
32  Lác Ján (GE)
33  Lácová Margita (PRIF UK, BA)
34  Lintnerová Lucia (PRIF UK, BA)
35  Májek Michal (VSCHT, Praha)
36  Májeková Magdaléna (UEFT SAV, BA)
37  Maličká Martina (SAV, BA)
38  Markus Jozef (FCHPT STUBA, BA)
39  Martinková Miroslava (UPJŠ, KE)
40  Medveď Miroslav (UMB, BB)
41  Melicherčík Milan (in memoriam 17.08.2015, predtym UMB, BB)
42  Miadoková Ingrid
43  Milata Viktor (FCHPT STUBA, BA)
44  Milko Matúš
45  Múdra Marcela (PRIF UK, BA)
46  Noga Jozef
47  Ondrejkovičová Iveta (FCHPT STUBA, BA)
48  Pálffy Roland
49  Paštrnák Juraj (FCHPT STUBA, BA)
50  Pažický Marek
51  Petruš Ladislav (CHÚ SAV, BA)
52  Pitoňák Michal
53  Polakovičová (FaF UK)
54  Remko Milan (FaF UK)
55  Ribár Peter (PRIF UK, BA)
56  Rimarčík Ján (FCHPT STUBA, BA)
57  Sabo Miroslav (PRIF UK, BA)
58  
59  Sivák Ivan (FCHPT STUBA, BA)
60  Skoršepa Marek (UMB, BB)
61  Soralová Stanislava
62  Stachová Mária (UMB, BB)
63  Staník Roman  (FaF UK)
64  Stankovičová Henrieta (PRIF UK, BA)
65  Stankovičová Mária (FaF UK, BA)
66  Šarišský Marek
67  Šiška Peter (FCHPT STUBA, BA)
68  Šoralová Stanislava (FCHPT STUBA, BA)
69  Šramel Peter (PRIF UK, BA)
70  Štefek Milan  (SAV, BA)
71  Tóth Jaroslav (FaF UK, BA)
72  Tvaroška Igor (SAV, BA)
73  Valková Danka (PRIF UK, BA) 
74  Zálupský Peter (FCHPT STUBA, BA)