Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁSADY PÍSANIA PRÁC (DP a článkov)

ZÁSADY PÍSANIA A PREZENTOVANIA PRÁC (DP, článkov...) (v.21.01.2014)

OBSAH premyslený a dobre navrhnutý obsah je základom úspechu a efektívnosti pri písaní prác) publikácie, pomáha aj dobre si rozvrhnúť a nakresliť chemickú schému

JAZYK písanie priamo v angličtine je neefektívne, treba si napísať publikáciu dobre po slovensky rešpektujúc pri tom, že EN má len krátke e nerozvinuté vety. Keď budete spokojní s článkom v SK, až potom jeho finalnu fomu preložte.

ČÍSLOVANIE ZLÚČENÍN každá látka má v práci jediné číslo (1,2,3 ..., alebo T1, T2... ak napr. chcete oddeliť teoretické číslovanie od experimentálneho)

Zlúčeniny sa číslujú v práci priebežne (od najnižšieho po najvyššie číslo), čísla označujúce látky sú v normálnom texte hrubým, ale ak je text hrubým (napr. nadpis, heading) tak sa čísla látok píšu normálnym (vždy je to naopak ako text). Ak je pred číslom látky jej čiastočný, alebo všeobecný názov, potom je za ním idúce číslo látky v pokračujúcom texte hrubým bez zátvorky, ak je však uvedený celý názov zlúčeniny po ňom nasleduje jej číslo je hrubým v zátvorke napr.: ....derivát acetofenónu 8...., ale ....N-(4-(2-azidoacetyl)-2-brómfenyl)-2,2,2-trifluóracetamid (8)....

 

PREZENTÁCIA ČLÁNKOV (pptx) priebežne dopľňané (naposledy 21.01.2014)

pptx PREZENTÁCIE: MAX 15 SLIDES (15 min + 5 min diskusia), BIELE POZADIE, MÁLO TEXTU, VEĽKE VYHRUBENÉ ŠTRUKTÚRY, OBRÁZKY, JASNÝ PRÍBEH SO ZAUJÍMAVÝM KONCOM

opäť cieľom je zaujať zaujímavým príbehom, Vašou úlohou je dobre pochopiť článok a podať ho jasne, stručne a ako zaujímavý premyslený príbeh s dorbým koncom

napr: v takejto schéme

1.     úvod čo autorov inšpirovalo k danej práci

2.     ciele práce čo autori chceli urobiť

3.     metodika ako autori dosiahli výsledok

4.     syntéza nových zlúčenín ako autori pripravili zlúčeniny

5.     dosiahnuté výsledky čo dosiahli + štruktúra a aktivita najlepších zlúčenín

6.     uviesť aj iné zaujímavosti z lit., spraviť z toho zaujímavý jednoduchý príbeh bez zbytočných detailov

 

zbytočne nepoužívajte vyrušujúce pozadia, prezentácia musí byť zaujímavá obsahovo a nie extravagantnou formou

slides nesmú byť preplnené, obrázky a text (veľkosť 20+) dobre čitateľne

obrázky vyhrubené aj štruktrúra, v štruktúrach text bold Arial pismo 20