Choď na obsah Choď na menu
 


OCH-2017

A. BOHAC_OCH-I seminár_LS-2017
PRIEBEZNE VYSLEDKY: (aktualizácia 31bohac-och-ii-opr.jpg.5.201
Druha opravna pisomka sa pisala 30.05. o 10h v miestnosti CH2-401A
(mensia presklena miestnost pri vstupe na Katedru organickej chemie ped CH2-401) V tomto termine mozte tiez poslat indexy na zapisanie honotenia z
vyberoveho seminaru a prinesiem k nahliadnutiu aj opravene pisomky z OPR-I.

INSTRUKCIE K PREDMETU OCH-I:
VYBEROVY SEMINAR / POVINNY SEMINAR
oba treba navštevovať, navzájom sa dopĺňajú a sú hodnotené zvlášť.

Pozor! Naše dlhoročné pedagogické skúsenosti hovoria, že vzhľadom na potrebu aktívneho (tvorivého) používania rozsiahleho učiva sa treba učiť priebežne.

OPTIMÁLNE, AKO NA TO: a/ prečítajte, pochopte a spoznámkujte si aktuálne učivo z knihy*** najlepšie pred prednáškou, b/ pýtajte na veci, ktorým počas prednášky nerozumiete, doplňte si počas prednášky vopred pripravené poznámky z knihy, c/ vyriešte celú úlohu + príklady navyše pred seminárom d/ pýtajte sa na seminári, čomu nerozumiete

***Odporučený učebný text s príkladmi: P. Zahradnik, M. Meciarova, P. Magdolen_Organicka chemia, UK Bratislava, 2015.

NAZVOSLOVIE ORGANICKYCH ZLUCENIN pdf

SPOLOČNÉ VELKÉ PISOMKY 3 x ZA SEMESTER: píšu sa naraz (termín určí doc. M. Mečiarová), sú povinné (nenapísná p. sa musí nahradiť opravnou písomkou po skončení semestra),

Priebežné veľké testy: z predmetu Organická chémia 1 sa budú písať v nasledujúcich termínoch
Piatok 10.03.2017 11.30 – 13.00 h CH1-1 a B1-301

Piatok 07.04.2017 11.30 – 13.00 h CH1-1 a B1-301
Počas semestra nebude opravný ani náhradný termín pre tých, ktorí tento test písať nebudú, alebo ho napíšu na nedostatočný počet bodov. Náhradné a opravné testy budú až po skončení semestra.
ďalsie zatial informativne)
Piatok 12.05.2017 11.30 – 13.00 h CH1-1 a B1-301

Opravný (resp. náhradný) test sa bude písať pravdepodobne 18.05.2017 (štvrtok)

HODNOTENIE SEMINÁRU: výsledok zo semináru (váha 20 %), 1. spoločná písomka (25 %), 2. (25 %), 3. (30 %) => na absolvovanie semináru treba dosiahnuť minimálne 50% z jeho celkového hodnotenia

K výslednému hodnoteniu semináru máte nárok na: 1 riadny + 2 opravné termíny. Tí, čo seminár prenášajú majú nárok na 1 riadny + 1 opravný termín. 1. Opravný termín sa robí spoločne, formou veľkej písomky chvíľu po skončení semestra. Až po získaní finálneho hodnotenia zo semináru môžte ísť na skúšku z OCH u p. doc. M.- Mečiarovej.